Τεχνολογία

Τεχνολογία > Pellets (Προσυμπιεσμένα σφαιρίδια)

  Pellets (Προσυμπιεσμένα σφαιρίδια)
Το ξύλο είναι το υλικό σε φυσική κατάσταση που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο για να προμηθευτεί ενέργεια από τότε που άρχισε ο χρόνος. Οι περισσότερες ορεινές περιοχές καλύπτονται με δάση. Αυτό σημαίνει εκατομμύρια εκτάρια δασών - και τα δάση συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Για αυτό, το ξύλο είναι ένα καύσιμο που βρίσκεται σε αφθονία σε τοπικό επίπεδο. Ένα καύσιμο το οποίο δεν επηρεάζεται από τις κρίσεις στα καύσιμα, δημιουργώντας ένα κίνητρο για την τοπική οικονομία.

Τα κανονικά κομμάτια υλοτομημένου δέντρου τα οποία συνηθίζαμε να βλέπουμε δεν είναι απαραίτητα, όπως τα προσυμπιεσμένα σφαιρίδια (Pellets) που προέρχονται από την καλύτερη ξυλεία, χωρίς υγρασία και με πολύ υψηλή θερμική απόδοση που φτάνει στο 90%.
 
La Nordica