Παρουσίαση εταιρίας

Παρουσίαση > Έρευνα

  La Nordica
 
  ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

Τα πιο εντυπωσιακά σήματα ποιότητας πιστοποιούν ότι τα προϊόντα της LA NORDICA είναι σίγουρα εγγυημένα, τόσο στην Ιταλία όσο και σε άλλες χώρες. Αυτά τα σήματα σημαίνουν ότι τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται στα πιο αυστηρά πρότυπα ποιότητας σχετικά με την θερμική απόδοση και τον σεβασμό των ορίων εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα και αέριας σκόνης σε καπνοσωλήνα, καθιερωμένα από τους πιο απαιτητικούς διεθνείς κανονισμούς.

Αυτά τα πιστοποιητικά αποδεικνύουν την συνεχή έρευνα και τις δοκιμές από τους τεχνικούς μας, χρησιμοποιώντας τα τελευταία όργανα και με την υποστήριξη των πιο εξειδικευμένων διεθνών ινστιτούτων.

Η συνεχής έρευνα και οι πολυάριθμες δοκιμές που διεξάγονται σε εναρμόνιση με τους ισχύοντες κανονισμούς, είναι η καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια των προϊόντων μας.

 
 
 
προηγούμενη σελίδα Παραγωγή 
 
 επόμενη σελίδα Πιστοποιήσεις