Τεχνολογία

Τεχνολογία

  Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντος και του πλήρους σεβασμού του οικοσυστήματος υπήρξαν οι λόγοι που οδήγησαν την La Nordica να προβεί σε μεγάλες επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη για νέα προϊόντα, πετυχαίνοντας με τον τρόπο αυτό πολύ υψηλές επιδόσεις και την ελάχιστη κατανάλωση πόρων, χρησιμοποιώντας μόνο ξύλο, ένα καύσιμο που παράγεται από τη φύση και που επιστρέφει σε αυτή μίας τέλειας κυκλικής ροής. Χρησιμοποιώντας αυτή την πηγή ενέργειας μπορείτε να πετύχετε αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα:

Από περιβαλλοντικής άποψης: έχει αποδειχτεί ότι το ξύλο στη φύση, όταν έχει διανύσει έναν πλήρη κύκλο αποσύνθεσης, απελευθερώνει μία ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα CO2, η οποία χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη νέων φυτών.

Από οικονομικής άποψης: 2-3 κιλά ξερού ξύλου έχουν θερμιδική δύναμη ίση με 1 λίτρο ντήζελ (diesel) ή 1 κυβικό μέτρο φυσικού αερίου. Λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη των τριών παραπάνω εναλλακτικών λύσεων, μόνο το κόστος είναι αυτό που τις διαφοροποιεί και το οποίο είναι 50-60% λιγότερο στο ξύλο απ' ότι στα άλλα καύσιμα.

La Nordica