Τεχνολογία

Τεχνολογία > Τεχνολογία & Περιβάλλον

  Χαμηλές εκπομπές καυσαερίων και ελάχιστος αντίκτυπος στο περιβάλλον κατά την ανάφλεξη του ξύλου και των προσυμπιεσμένων σφαιριδίων (Pellets) σε λέβητες με χρήση της τελευταίας τεχνολογίας.

Οι σύγχρονοι λέβητες ξύλου και προσυμπιεσμένων σφαιριδίων (Pellets), σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι από την La Nordica είναι η βέλτιστη λύση για θέρμανση και ζεστό υγιεινό νερό, καθώς σέβονται το περιβάλλον. Μερικές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι το καιγόμενο ξύλο μολύνει την ατμόσφαιρα, αλλά αυτό είναι αληθινό μόνο για τους παλιούς, παραδοσιακούς λέβητες χωρίς βελτιστοποιημένη ανάφλεξη. Αυτό δεν ισχύει για τους νέους λέβητες της La Nordica οι οποίοι χρησιμοποιούν την τελευταία τεχνολογία, και έχουν σχεδιαστεί ώστε να πετυχαίνουν μία σχεδόν τέλεια καύση ξύλου και προσυμπιεσμένων σφαιριδίων (Pellets). Με αυτή τη μέθοδο είναι πιθανό οι εκπομπές αερίων να είναι συγκρίσιμες με αυτές από λέβητες φυσικού αερίου. Αυτά τα αποτελέσματα έχουν πραγματοποιηθεί χάρις στη χρήση διαφόρων συσκευών όπως το “όργανο λάμδα (lambda probe)” και την ξεχωριστή χρήση του κυρίως και του δευτερεύοντος αέρα που ελέγχεται από έναν μικροεπεξεργαστή, και στους λέβητες ξύλου με χρήση του συστήματος downfiring.

La Nordica diagram

Το γράφημα δείχνει μία σύγκριση των ατμοσφαιρικών εκπομπών καυσαερίων που παράγονται από καύση ξύλου σε λέβητες με χρήση διαφορετικής τεχνολογίας. Σημειώστε ότι με καύση ξύλου και προσυμπιεσμένων σφαιριδίων (Pellets) είναι πιθανό να μην χρειαστεί να εξετάσουμε την έκλυση διοξειδίου του άνθρακα (CO2), αφού είναι πρακτικά η ίδια με αυτήν που απορροφάται από ένα φυτό κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του ή της αποσύνθεσής του, όταν σαπίζει στο δάσος.