Προϊόντα La Nordica

La Nordica > Τζάκια > Προσθήκες

Ο ευχάριστος και γραμμικός σχεδιασμός, η πλατύτερη όψη καύσης της κατηγορίας, η ολοκληρωτικά από χυτοσίδηρο κατασκευή, ο καθιερωμένος εξαερισμός και η εύκολη εγκατάσταση σε υπάρχουσες κατασκευές.
 
La Nordica 50 Crystal Vnetilato
Περισσότερα…
La Nordica 50 Crystal Vnetilato P30
Περισσότερα…
La Nordica 50 Verticale Crystal Ventilato
Περισσότερα…
La Nordica 60 Ventilato
Περισσότερα…
La Nordica 70L
Περισσότερα…
La Nordica 70 Ventilato
Περισσότερα…
La Nordica 70 Ventilato H49
Περισσότερα…
La Nordica 70 Ventilato Prismatico
Περισσότερα…
La Nordica 70 Ventilato Tondo
Περισσότερα…
La Nordica 70 Crystal Ventilato
Περισσότερα…
La Nordica 80 Crystal Ventilato
Περισσότερα…
La Nordica 100 Crystal Vnetilato
Περισσότερα…